SPOLEČNOST PRO ROZVOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTELNÍ

spolupracujeme

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Historie

Odkdy vlastně začít psát historii Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení?

Naše Společnost v dnešní podobě vznikla transformací, a je tedy přímým pokračovatelem, tématické skupiny č.12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí předsedy ČNK CIE a viceprezidenta CIE Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal.

Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost zaregistrována. Vrcholným orgánem Společnosti jsou Valné hromady, na nichž probíhají volby předsedy, místopředsedy, předsednictva a revizní komise.

Členové

Členy našeho sdružení jsou právnické i fyzické osoby, dokonce i obce, jejichž cílem získávání aktuáních informací z oblasti veřejného osvětlení. Členové aktivně pomáhají šíření nových myšlenek v oblasti správy, provozu a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení.

Poslání sdružení

  1. Pořádání přednášek, konferencí, kurzů a jiných setkání za účelem šíření osvěty a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení
  2. Účast na konferencích a přednáškách
  3. Publikační činnost o aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení, odborné časopisy)
  4. Poradenská činnost
  5. Spolupráce s orgány státní strávy, univerzitami, občanskými sdruženími i profesními organizacemi

Každoročně se konají svě setkání členů již tradičně nazvaná Jarní / Podzimní setkání přátel veřejného osvětlení. Tradiční program přednášek je doprovázen výstavou výrobků pro veřejné osvětlení a společenským večerem, kde se živě diskutuje a navazují obchodní či přátelské vztahy. Všichni členové mají právo se tohoto setkání zúčastnit. V případě právnických osob se v rámci jednoho členství mohou zúčastnit dokonce až tři osoby.

Společnost pro rozvoj veřejného osvětelní

Pod Vysílačkou 1387

156 00 Praha 5

Mobil: 604 277 729

E-mail: predseda@srvo.cz

www.srvo.cz

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Back to top